Ekipmanlarımız

Tesis içerisindeki üretime yardımcı makinalarımız, Lojistik alanında kullandığımız araçlarımız sürekli yenilenmekte olup, bütün ekipman düzenli bir şekilde üretime ve dağıtıma uygun sekilde dezenfekte edilip, bakımları yapılmaktadır.

İlkemiz; taşıdiğımız sosyal sorumluluğa layık olmanın yanısıra, markamızı taşıyan her adet ürünün müşterilerimize ulaşincaya dek Kalite ve Özelliklerini kaybetmemesidir.

Depolama

Şoklama Ünitesinde -40°C` de şoklanan ürünler, -20 °C`de donmuş muhafazaya alınmaktadır. 

Daha sonra bilgisayar kontrollü terazilerde etiketlenip sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

 

 

Kalitemiz

Duna Döner üretime başladığı ilk günden bugüne kadar,ekonomik rekabet koşullarındaki değişimlere bağlı kalmaksızın, belirlediği Kalite Politikasından hiçbir zaman ödün vermemiştir.

Müşteri memnuniyeti ve kalite doğrultusunda sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla kaliteyi arttırmayı amaçlayarak çalişmalarına devam etmektedir.

Hijyen

Bütün gıda işletmelerinin üretim sürecinde uymak zorunda olduğu hijyen kural ve uygulamaları firmamızın hassasiyetle üzerinde durduğu ve taviz verilmeyecek bir konusudur.

Tesiste hava hijyenini sağlamak için modern bir sistem kullanılmaktadır.Bu sistemde önce 10.000 metreküp hava emilerek disarı atılıyor, daha sonra da 25.000 metreküp hava ısısı otomatik ayarlanıp sirküle ediliyor. Derman tesislerinde personel hijyeni sürekli uygulamalı olarak HACCP kurallarına uygun olarak görevli kişilerce sağlanmaktadır.Personel hijyen bariyerinden geçerken hijyen tedbirleri alarak üretim hattına geçebilmektedir.

Mal alım bölümünde kontrolü yapılmış ve standartlara uygun frigorifik araçlar ile gelmiş karkas etler veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra mevcut monoray kantarlarıyla da el değmeden tartıldıktan sonra soğuk hava depolarına alınmaktadır. Laboratuvarlardaki üretim öncesi, üretim aşamalarındaki ve üretim sonrası tüm tetkikler herbiri konusunda Uzmanlaşmış Veteriner Hekimler tarafından yapılmakta.Tetkiklerde Fiziksel, Kimyasal ve Mikro Biyolojik Analizler ile etlerin Gıda Güvenligine uyumu incelenmektedir.