Skladovanie

Pred ich uskladnením sa výrobky rýchlo zmrazia pri teplote -40° C a pošlú na uskladnenie pri teplote -20° C.

Následne sa výrobky odvážia na digitálnej váhe, označia a schvália na dodanie.

 

 

Kvalita

Bez ohľadu na konkurenciu trhovej ekonomiky spoločnosť Duna Döner dodržiava svoju vlastnú politiku na zaručenie vysokej kvality.

 Výskum a vývoj sa uskutočňuje s ohľadom na - kvalitu, - spokojnosť zákazníka, - prebiehajúci vývoj.

Hygiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutnosť dodržiavania hygienických predpisov pri výrobe potravín je v našom ponímaní na najvyššom mieste. Filozofia našej spoločnosti nepovoľuje v tomto ohľade žiadne kompromisy. Používame najnovšie metódy na zabezpečenie kvality vzduchu a minimálnych emisií. Máme systém filtrácie vzduchu, ktorý odvádza 10.000 m3 použitého vzduchu zvnútra von a privádza 25.000 m3 čerstvého vzduchu dovnútra. Tento systém zahŕňa aj automatickú kontrolu teploty.

Pokiaľ ide o osobnú hygienu, príslušné úrady prísne kontrolujú dodržiavanie noriem HACCP (Systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov). Personál vstupuje do výrobnej zóny po absolvovaní všetkých hygienických postupov v hygienickej zóne. Laboratórne testy vykonávajú špeciálne vyškolení odborníci pred začatím výroby, počas nej a po jej ukončení. Tieto testy zahŕňajú fyzickú, chemickú a mikrobiologickú kontrolu bezpečnosti potravín.