Distribúcia

Doprava sa vykonáva skúsenými pracovníkmi v súlade s potravinárskymi predpismi logistických hygienu v Rakúsku, rovnako ako do Talianska, Maďarska, Slovinska a Českej republiky.

Náš flexibilný logistický systém umožňuje dodávať svoje produkty klientom bezpečné a na čas.