Skladiščenje

Proizvodi so v predskladiščni fazi z uporabo temperature -40 0 C »šok«zamrznjeni, nato pa se predajo v skladiščenje pri -200 C. Nato se produkti digitalno stehtajo in pripravijo za odpremo.

 

 

Kvaliteta

Duna Döner zasleduje, ne glede na ekonomsko konkurenčno danost, visoko zastavljene politiko kvalitete.

Pri svojem nadaljnjem razvoju upošteva tako raziskave in razvoj na področju zadovoljstva kupcev kakor tudi kvalitete .

 

Higiena

Naša senzibilnost, vezano na predpise o higieni ter proizvodnji živil, uživa najvišji status in filozofija našega podjetja v tej točki ne dovoljuje nobenih odstopanj.

Da bi zadovoljili stopnjam higiene ozračja, se poslužujemo sodobnih standardov. Sistem za čiščenje zraka je v stanju 10.000 m3 uporabljenega zraka prenesti navzven ter s 25.000 m3 z avtomatsko temperaturno regulacijo krožiti v prostoru. Na področju osebne higiene se strogo kontrolira upoštevanje HACCP standardov s strani pooblaščenih oseb.

Osebje lahko vstopi v proizvodno cono šele po vseh opravljenih predpisanih higienskih postopkih na higienski pregradi. Dostava se izvaja s predhodno kontroliranimi ter odobrenimi hladilnimi transporterji, v katere je ohlajena snov naložena šele po predhodni veterinarsko medicinski kontroli, z enostopenjskim dvigalom, brez človeškega dotika in tudi nemudoma dostavljena v hladilnico. Laboratorijske analize, pred, med in po proizvodnji, se izvajajo s strani posebej za to usposobljenih strokovnjakov. V teh analizah se opravljajo fizične, kemijske in mikrobiološke kontrole z ozirom na varnost živil.