Podjetje

Duna Döner ima svojo proizvodnjo od avgusta 1999 Makó, na površini 3000 m2, v novih, moderno opremljenih prostorih, ki ustrezajo EU standardom ter se že od ustanovitve naprej zavzema za varnost, bližino kupcem ter delovno disciplino. Delujemo dolgoročno in izvajamo našo vizijo v konkretnih programih.

 

Duna Döner proizvaja zdrave dönerje za vas, iz po EU standardih proizvedenih sestavin, ki jih po EU standardih pridobivajo Helal klavnice.Te surovine so v proizvodni verigi tja do pakiranja in skladiščenja podvržene strogim higienskim kriterijem, da bi zadostili potrebnim zahtevam po svežini, okusu in kvaliteti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteta

Duna Döner zasleduje, ne glede na ekonomsko konkurenčno danost, visoko zastavljene politiko kvalitete. Pri svojem nadaljnjem razvoju upošteva tako raziskave in razvoj na področju zadovoljstva kupcev kakor tudi kvalitete .

 

Higiena

Naša senzibilnost, vezano na predpise o higieni ter proizvodnji živil, uživa najvišji status in filozofija našega podjetja v tej točki ne dovoljuje nobenih odstopanj.

Da bi zadovoljili stopnjam higiene ozračja, se poslužujemo sodobnih standardov. Sistem za čiščenje zraka je v stanju 10.000 m3 uporabljenega zraka prenesti navzven ter s 25.000 m3 z avtomatsko temperaturno regulacijo krožiti v prostoru. Na področju osebne higiene se strogo kontrolira upoštevanje HACCP standardov s strani pooblaščenih oseb.

Osebje lahko vstopi v proizvodno cono šele po vseh opravljenih predpisanih higienskih postopkih na higienski pregradi. Dostava se izvaja s predhodno kontroliranimi ter odobrenimi hladilnimi transporterji, v katere je ohlajena snov naložena šele po predhodni veterinarsko medicinski kontroli, z enostopenjskim dvigalom, brez človeškega dotika in tudi nemudoma dostavljena v hladilnico. Laboratorijske analize, pred, med in po proizvodnji, se izvajajo s strani posebej za to usposobljenih strokovnjakov. V teh analizah se opravljajo fizične, kemijske in mikrobiološke kontrole z ozirom na varnost živil.

Proizvodnja

Proizvodna dela izvajajo izkušeni in usposobljeni mesarji, ki na tekočem traku surovi produkt razdelijo na želene dimenzije in vrste.

Glede na vrsto živali in grobo delitev izvedejo npr. separiranje od sala, kosti, žil ter predajo naprej v proizvodno linijo. V zadnjem koraku se produkt s fino obdelavo spremeni v želeni pripravek in produkt.

 

Skladiščenje

Proizvodi so v predskladiščni fazi z uporabo temperature -40 0 C »šok«zamrznjeni, nato pa se predajo v skladiščenje pri -200 C. Nato se produkti digitalno stehtajo in pripravijo za odpremo.

Razvoz

Proizvod prevzamejo naši izkušeni sodelavci z upoštevanjem predpisov o higienski logistiki živil ter jih razvozijo znotraj države Avstrije, v Italijo, Madžarsko, Slovenijo in Češko republiko. Z uporabo našega fleksibilnega logističnega sistema nam je omogočena pravočasna in varna dostava do naših kupcev.

 

Oprema

Vsi stroji in oprema, ki jih uporabljamo v proizvodnji ter logistiki se periodično obnavljajo in stalno dezinficirajo oz. ustrezno vzdržujejo.

Naše vodilo je zadostiti socialni odgovornosti naše proizvodnje in hkrati obdržati najvišji nivo proizvodov naše blagovne znamke.